Торон хавтан

 20,000

Дэлгүүрийн хананд бараа, ялангуяа өндөрт үзүүлж, өлгөх торон хавтан. Хэмжээ 87 x 162 см. Хоорондоо боогддог тул хашаа, хайс хийж ч болно.

Байгаа